Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

FastPartner säljer hotellfastigheten, tomträtten Particentralen 8, i Årsta och förvärvar fastigheterna Bensinen 6 och Oljan 2, båda belägna i Täby.

10:53 / 8 December 2009 Fastpartner Press release

FastPartner säljer fastigheten Particentralen 8, med en uthyrningsbar yta på 4 100 kvadratmeter, till hotelloperatören InfoCom Fastighets AB. Försäljningen ger FastPartner en vinst på 3 MSEK.

FastPartner har även förvärvat fastigheterna Bensinen 6 och Oljan 2 i Täby med tillsammans 6 200 kvadratmeter för 34 MSEK.

Dessa två affärer innebär en resultatförbättring för FastPartner med 2 MSEK per år.

Sven-Olof Johansson, FastPartners VD, säger ”Dessa affärer ligger helt i linje med FastPartners strategi att öka kassaflödena och förstärka prioriterade förvaltningsområden. Hotellfastigheten var vår enda fastighet i Årsta medan de två fastigheterna i Täby gör att FastPartners sammantagna uthyrningsbara yta i Täby kommun nu uppgår till 41 200 kvadratmeter.”

Stockholm den 8 december 2009

För vidare information vänligen kontakta: Sven-Olof Johansson, VD FastPartner AB Tel: 08 – 402 34 65

Show as PDF