Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Delårsrapport 1 Januari – 30 Juni 2008

12:32 / 28 August 2008 Fastpartner Press release

· Hyresintäkter 206,6 (184,8) MSEK · Förvaltningsresultat i fastighetsrörelsen 85,5 (83,1) MSEK vilket motsvarar 1,68 (1,63) kr per aktie. · Resultat efter skatt och värdeförändringar uppgick till 8,6 (189,4) MSEK, resultatet före skatt uppgick till 12,0 (258,1) MSEK · Resultat per aktie 0,17 (3,72) kr · Hela fastighetsbeståndet externt värderat hos DTZ Sweden AB

Show as PDF