Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Delårsrapport januari - mars 2008

15:00 / 22 April 2008 Fastpartner Press release

· Hyresintäkter: 101,5 (88,7) MSEK · Förvaltningsresultat i fastighetsrörelsen: 42,8 (36,7) MSEK vilket motsvarar 0,84 (0,71) kr per aktie. · Resultat efter skatt och värdeförändringar uppgick till 13,8 (71,9) MSEK, resultatet före skatt uppgick till 19,2 (105,7) MSEK · Resultat per aktie: 0,27 (1,41) kr · Hela fastighetsbeståndet externt värderat hos DTZ Sweden AB

Show as PDF