Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Årsredovisning 2007

13:46 / 31 March 2008 Fastpartner Press release

FastPartners årsredovisning för år 2007 finns nu tillgänglig på hemsidan. Tryckning av densamma har påbörjats och kommer att vara klar för distribution till aktieägarna senast den 8 april, då den också går att beställa via FastPartners hemsida www.fastpartner.se.

Stockholm den 31 mars 2008

För ytterligare information kontakta Sven-Olof Johansson Verkställande direktör 08-402 34 65 (direkt) 08-402 34 60 (växel)

Show as PDF