Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Delårsrapport 1 Januari - 30 September 2008

12:57 / 23 October 2008 Fastpartner Press release

· Hyresintäkter 313,0 (281,2) MSEK · Förvaltningsresultat i fastighetsrörelsen 129,8 (131,6) MSEK vilket motsvarar 2,55 (2,59) kr per aktie. · Resultat efter skatt och värdeförändringar uppgick till –36,7 (346,1) MSEK, resultatet före skatt uppgick till –73,3 (464,0) MSEK · Resultat per aktie –0,72 (6,80) kr · Hela fastighetsbeståndet externt värderat hos DTZ Sweden AB

Show as PDF