Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Delårsrapport 1 Januari - 30 September 2008

· Hyresintäkter 313,0 (281,2) MSEK · Förvaltningsresultat i fastighetsrörelsen 129,8 (131,6) MSEK vilket motsvarar 2,55 (2,59) kr per aktie....

12:57 / 23 Oct Fastpartner Press release

Delårsrapport 1 Januari – 30 Juni 2008

· Hyresintäkter 206,6 (184,8) MSEK · Förvaltningsresultat i fastighetsrörelsen 85,5 (83,1) MSEK vilket motsvarar 1,68 (1,63) kr per aktie. ·...

12:32 / 28 Aug Fastpartner Press release

Ny fastighetschef till FastPartner

Svante Hedström blir ny fastighetschef i FastPartnerkoncernen.Svante Hedström arbetar nu som regionchef inom Division Projektutveckling Peab Sverige A...

12:26 / 29 May Fastpartner Press release

Årsstämma i FastPartner AB (publ)

FastPartner avhöll under tisdagen sin årsstämma. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning om 1,75 kr/aktie. Avstämningsdag ...

08:00 / 23 Apr Fastpartner Press release

Delårsrapport januari - mars 2008

· Hyresintäkter: 101,5 (88,7) MSEK · Förvaltningsresultat i fastighetsrörelsen: 42,8 (36,7) MSEK vilket motsvarar 0,84 (0,71) kr per aktie. ...

15:00 / 22 Apr Fastpartner Press release

Årsredovisning 2007

FastPartners årsredovisning för år 2007 finns nu tillgänglig på hemsidan. Tryckning av densamma har påbörjats och kommer att vara klar för distributio...

13:46 / 31 Mar Fastpartner Press release

Kallelse till årsstämma i FastPartner AB (publ)

Aktieägarna i Fast Partner AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 22 april 2008 kl. 16.00 att avhållas på hotell Scandic Anglais, Humlegå...

08:00 / 20 Mar Fastpartner Press release

Bokslutskommuniké 2007

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007     · Resultat per aktie: 7,16 (6,18) kr · Hyresintäkter: 381,5 (320,5) MSEK · Förvaltningsr...

13:26 / 25 Feb Fastpartner Press release