Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Bokslutskommuniké 2006

12:51 / 22 February 2007 Fastpartner Press release

• Hyresintäkterna för verksamhetsåret uppgick till 320,5 MSEK (331,3)

• Resultat efter skatt uppgick till 315,0 (321,4) MSEK, resultat före skatt uppgick till 315,5 (342,9) MSEK

• Resultat per aktie blev 6,18 (6,30) kr

• Förvaltningsresultatet i fastighetsrörelsen uppgick till 104,0 (102,9) MSEK

• Fritt eget kapital i koncernen uppgick till 797,2 (547,7) MSEK

• Föreslagen utdelning 1,60 (1,25) kr/aktie

YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande direktör tel 08-402 34 65 (direkt) eller 402 34 60 (växel)

eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se

Show as PDF