Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Delårsrapport januari - september 2007

13:26 / 17 October 2007 Fastpartner Press release

  • Resultat per aktie: 6,80 (3,52) kr
  • Resultat efter skatt: 346,1 (179,3) MSEK, resultat före skatt: 464,0 (246,4) MSEK
  • Hela fastighetsbeståndet externt värderat hos DTZ Sweden AB
  • Hyresintäkter: 281,2 (239,5) MSEK
  • Förvaltningsresultat i fastighetsrörelsen: 131,6 (81,9) MSEK

Show as PDF