Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

FastPartner tecknar kreditavtal om 250 MSEK

FastPartner har tecknat ett kreditavtal om 250 MSEK med Danske Bank i Sverige. Avtalet innebär att FastPartner förstärker sin beredskap och position i...

10:19 / 5 Nov Fastpartner Press release

Delårsrapport januari - september 2007

Resultat per aktie: 6,80 (3,52) krResultat efter skatt: 346,1 (179,3) MSEK, resultat före skatt: 464,0 (246,4) MSEKHela fastighetsbeståndet externt vä...

13:26 / 17 Oct Fastpartner Press release

Delårsrapport januari - juni 2007

Hyresintäkterna för delårsperioden uppgick till 184,8 MSEK (160,8)Förvaltningsresultatet i fastighetsrörelsen uppgick till 83,1 (47,4) MSEKResultat ef...

12:55 / 30 Aug Fastpartner Press release

Årsstämma i FastPartner AB

FastPartner AB (publ) avhöll under tisdagen sin årsstämma. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning om 1,60 kr/aktie. Avstä...

17:22 / 17 Apr Fastpartner Press release

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2007

FastPartner redovisar för första kvartalet 2007 det bästa förvaltningsresultatet någonsin.•Hyresintäkterna för delårsperioden uppgick till 88,7 MSEK (...

15:41 / 17 Apr Fastpartner Press release

Kallelse till årsstämma i FastPartner AB (publ)

FAST PARTNER AB (publ)Kallelse till årsstämmaAktieägarna i Fast Partner AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 17 april 2007 kl. 16.00 at...

10:00 / 16 Mar Fastpartner Press release

Bokslutskommuniké 2006

• Hyresintäkterna för verksamhetsåret uppgick till 320,5 MSEK (331,3)
• Resultat efter skatt uppgick till 315,0 (321,4) MSEK, resultat före skatt upp...

12:51 / 22 Feb Fastpartner Press release