Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

FastPartner fortsätter att expandera i Lunda/Spånga området.

10:39 / 2 September 2006 Fastpartner Press release

FastPartner förvärvar en fastighet i Lunda, Stockholm

Tomträtten till fastigheten Robertsfors 2, bestående av 4.041 kvm kontor och 7.362 kvm industri/lager har förvärvats för 55 MSEK. Fastigheten har i dagsläget en ekonomisk vakans om c:a 30% vilket ger en god potential för ökad avkastning på något längre sikt.

”Robertsfors 2 passar väl in och förstärker vårt förvaltningsområde i Lunda. Genom att förvärvet av fastigheten sker i bolagsform medför dessutom affären betydande skattefördelar, bl.a i form av underskottsavdrag.” säger Sven-Olof Johansson, VD i FastPartner AB.


Sven-Olof Johansson Verkställande direktör 08-402 34 65 (direkt) 08-402 34 60 (växel)

Show as PDF