Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

FastPartner tecknar 60.000 aktier i LinkMed

FastPartner AB har förvärvat 60.000 aktier i LinkMed AB till kursen 70 kr i samband med nyemissionen och börsintroduktionen. I prospektet garanterade ...

15:49 / 12 Dec Fastpartner Press release

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2006

· Hyresintäkterna för delårsperioden uppgick till 239,5 MSEK (240,8) · Resultat efter skatt uppgick till 179,3 MSEK (139,6), resultat före skatt uppgi...

12:27 / 19 Oct Fastpartner Press release

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2006

· Hyresintäkterna för delårsperioden uppgick till 160,8 MSEK (153,9) · Resultat efter skatt uppgick till 74,8 MSEK (90,2), resultat före ska...

12:00 / 24 Aug Fastpartner Press release

FastPartner tecknar kreditavtal om 1500 MSEK

FastPartner har tecknat ett kreditavtal om 1500 MSEK med Svenska Handelsbanken med en löptid på 5 år. Kreditavtalet är avsett att ytterligare förstärk...

11:04 / 24 Aug Fastpartner Press release

Årsstämma i FastPartner AB

FastPartner AB(publ) avhöll under torsdagen sin årsstämma. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning om 1,25 kr/aktie. Avstä...

18:05 / 20 Apr Fastpartner Press release

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2006

· Hyresintäkterna för delårsperioden uppgick till 78,6 MSEK (73,6) · Resultat efter skatt uppgick till 33,3 MSEK (38,1), resultat före skatt...

15:37 / 20 Apr Fastpartner Press release

Valberedning i FastPartner utsedd

Vid FastPartner bolagsstämma den 21 april beslutades att FastPartners valderedning skulle bestå av två representanter för de största aktieägarna samt ...

14:58 / 16 Jan Fastpartner Press release

FastPartner säljer i Norge

Som ett led i koncentrationen av fastighetsbeståndet till Stockholm och Gävle har FastPartner sålt resterande två fastigheter i Norge genom att samtli...

14:10 / 13 Jan Fastpartner Press release

Tillträde klart med Property Group

Idag har slutligen tillträdet av fastighetsportföljen i Gävle ägt rum. Affären som omfattar 11 bostadsfastigheter, en skola och en industrifastighet m...

15:25 / 12 Jan Fastpartner Press release