Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2005

13:43 / 25 August 2005 Fastpartner Press release

- Hyresintäkterna för delårsperioden uppgick till 153,9 MSEK (147,8) - Resultat efter skatt uppgick till 90,2 MSEK (37,3), resultat före skatt uppgick till 117,4 MSEK (48,2) - Resultat per aktie blev 1,77 kr/aktie (0,73) - Förvaltningsresultatet i fastighetsrörelsen uppgick till 37,6 MSEK (31,5) - Resultatprognosen höjs med 20 MSEK till 120 MSEK före skatt och orealiserade värdeförändringar (vilka per 30 juni uppgick till netto 50 MSEK)


Sven-Olof Johansson Verkställande direktör 08-402 34 65 (direkt) 08-402 34 60 (växel)

Show as PDF