Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

FastPartner säljer ett av bolagen i riskkapitalrörelsen

09:30 / 26 May 2005 Fastpartner Press release

Aktierna VUE Interactive avyttras - byter till aktier i Dacke Group Nordic

FastPartners riskkapitalrörelse omfattar idag 7 aktiva bolag, däribland internetbyrån VUE Interactive. Genom avyttringen erhålls aktier i Dacke Group Nordic AB, som genom en apportemission förvärvar hela VUE Interactive. Försäljningen resulterar i en mindre vinst.

Dacke Group Nordic AB är noterade på Nya Marknade vid OM Stockholmsbörsen. Koncernens målsättning är att bli ledande inom nordisk marknadskommunikation utifrån ett industriellt synsätt.


Sven-Olof Johansson Verkställande direktör 08-402 34 65 (direkt) 08-402 34 60 (växel)

Show as PDF