Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

FastPartner köper i Lunda och Södertälje, samt säljer i Tranås

15:09 / 18 May 2005 Fastpartner Press release

FastPartner har förvärvat tomträtten Avesta 1 i Lunda/Spånga och fastigheten Löjan 13 i Södertälje. Hyresvärdet uppgår till 9,7 MSEK per år. Fastigheterna som tillträds per 1 juni beräknas ge ett resultattillskott på drygt 3 MSEK per år. Total köpeskilling uppgår till 59 MSEK.

Vidare har fastigheten Svanen 9 i Tranås sålts med tillträde den 1 juli. Försäljningspriset uppgår till 22 MSEK vilket med 7,0 MSEK överstiger värdet enligt balansräkningen.


Sven-Olof Johansson Verkställande direktör 08-402 34 65 (direkt) 08-402 34 60 (växel)

Show as PDF