Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Pressmeddelande

08:53 / 1 April 2005 Fastpartner Press release

Fastpartner AB förvärvar 4 stycken fastigheter i Danderyds- och Täby kommun i Stockholm för 282 MSEK.

FastPartner har av Kungsleden AB förvärvat tre fastigheter i Täby kommun och en fastighet i Danderyds kommun på sammanlagt 31.000 kvm för 282 MSEK inklusive lagfartsavgifter. Affären får ses mot bakgrund av FastPartners strategi att stärka sina positioner i norra och västra delarna av Stockholmsområdet. Det nyförvärvade beståndet innebär ingen utökning av fastighetsorganisationen i Stockholmsregionen och kommer att påverka Stockholmsregionens uthyrningsgrad på ett positivt sätt. Fastigheternas sammanlagda ytor fördelar sig på 9.500 kvm butiker, 17.500 kvm kontor och 4.000 kvm lager.

En av de förvärvade fastigheterna, Fogden 6, kommer att bli ett bra komplement till FastPartners fastighet Fogden 4, känd som ”ICA-stop”, med direkt anslutning till E18/Norrtäljevägen. Fogden 6 ger nu FastPartner ett tillskott på butiker på 9.500 kvm i direkt anslutning till ”ICA-stop”. Dessa ytor hyrs bland annat av ONOFF, Mio, Ahlsell och Sportex. Tillsammans utgör Fogden 4 och 6 ett handelsområde på 15.000 kvm med inriktning på livsmedel och sällanköpsvaror till konsument. Härtill kommer kontorsytor på 2.000 kvm. FastPartner planerar ytterligare satsningar i området.


Sven-Olof Johansson Verkställande direktör 08-402 34 65 (direkt) 08-402 34 60 (växel)

Show as PDF