Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2005

15:55 / 21 April 2005 Fastpartner Press release

Resultatprognosen höjs med 10 MSEK till 100 MSEK före skatt

· Hyresintäkterna för delårsperioden uppgick till 73,6 MSEK (72,4) · Resultat efter skatt uppgick till 38,1 MSEK (14,4), resultat före skatt uppgick till 43,0 MSEK (20,0). · Resultat per aktie blev 0,75 kr/aktie (0,28) · Förvaltningsresultatet i fastighetsrörelsen uppgick till 16,6 MSEK (13,4) · Kassaflöde från den löpande verksamheten 14,4 MSEK (20,1) · Resultatprognosen höjs med 10 MSEK till 100 MSEK före skatt


Sven-Olof Johansson Verkställande direktör 08-402 34 65 (direkt) 08-402 34 60 (växel)

Show as PDF