Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

FastPartner köper fastigheter i Stockholmsregionen

13:54 / 21 March 2005 Fastpartner Press release

FastPartner har förvärvat 5 fastigheter och 4 tomträtter i Lunda / Spånga och i Knivsta / AR om sammanlagt 9.400 kvm för tillsammans 51,5 MSEK. Båda bestånden passar väl in med FastPartners befintliga förvaltningsenheter i Lunda och Märsta. Hyresvärdet uppgår till drygt 8 MSEK och fastigheterna beräknas ha en långsiktig direktavkastning om drygt 10%. Tillträdet sker i maj.


För ytterligare information kontakta Anders Larsson vVD 08-402 34 74 (direkt) 08-402 34 60 (växel)

FastPartners årssredovisning kommer att distribueras till aktieägarna under v.12 och finns från och med onsdag 23 mars att läsa och hämta på bolagets hemsida.

Show as PDF