Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

FastPartner AB - Bokslutskommuniké för 2004

13:56 / 24 February 2005 Fastpartner Press release

· Hyresintäkterna för räkenskapsåret uppgick till 298,2 MSEK (283,0) · Resultat efter skatt uppgick till 41,3 MSEK (17,6), resultat före skatt uppgick till 56,8 MSEK (25,1). · Resultat per aktie blev 0,81 kr/aktie (0,34) · Förvaltningsresultatet i fastighetsrörelsen uppgick till 40,6 MSEK (30,3) · Kassaflöde från den löpande verksamheten 76,1 MSEK (54,7) · Prognos för 2005 är att resultatet före skatt kommer att uppgå till 90 MSEK · Utdelning föreslås öka med 30% till 65 öre/aktie


Sven-Olof Johansson Verkställande direktör 08-402 34 65 (direkt) 08-402 34 60 (växel)

Show as PDF