Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2005

12:17 / 20 October 2005 Fastpartner Press release

· Hyresintäkterna för delårsperioden uppgick till 240,8 MSEK (220,8) · Resultat efter skatt uppgick till 139,6 MSEK (55,9), resultat före skatt uppgick till 176,8 MSEK (72,3) · Resultat per aktie blev 2,74 kr/aktie (1,09) · Förvaltningsresultatet i fastighetsrörelsen uppgick till 73,3 MSEK (53,4) · Resultatprognosen om 140 MSEK före skatt och orealiserade värdeförändringar kvarstår


Sven-Olof Johansson Verkställande direktör 08-402 34 65 (direkt) 08-402 34 60 (växel)

Show as PDF