Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2005

· Hyresintäkterna för delårsperioden uppgick till 240,8 MSEK (220,8) · Resultat efter skatt uppgick till 139,6 MSEK (55,9), resultat före sk...

12:17 / 20 Oct Fastpartner Press release

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2005

- Hyresintäkterna för delårsperioden uppgick till 153,9 MSEK (147,8) - Resultat efter skatt uppgick till 90,2 MSEK (37,3), resultat före skatt uppgick...

13:43 / 25 Aug Fastpartner Press release

Pressmeddelande

Kompletterande informationFastPartner AB meddelade den 3 november 2005 att fastigheten Norr 21:5 i Gävle sålts med preliminärt tillträde den 15 decemb...

08:50 / 11 Aug Fastpartner Press release

FastPartner tecknar avtal med Citroën

Citroën Svenska AB och Citroën Center flyttar till LundaFastPartner har tecknat avtal med Citroën Sverige AB om förhyrning av ca 5700 kvm kontor, bilh...

15:08 / 9 Jun Fastpartner Press release

Bolagsstämma i FastPartner AB (publ)

FastPartner AB(publ) avhöll under torsdagen sin ordinarie bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning om 65 öre ...

18:20 / 21 Apr Fastpartner Press release

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2005

Resultatprognosen höjs med 10 MSEK till 100 MSEK före skatt· Hyresintäkterna för delårsperioden uppgick till 73,6 MSEK (72,4) · Resultat efter skatt u...

15:55 / 21 Apr Fastpartner Press release

Pressmeddelande

Fastpartner AB förvärvar 4 stycken fastigheter i Danderyds- och Täby kommun i Stockholm för 282 MSEK.FastPartner har av Kungsleden AB förvärvat tre fa...

08:53 / 1 Apr Fastpartner Press release

FastPartner hyr ut i Täby och Upplands Väsby

FastPartner har tecknat ett 10 års-avtal med SATS Sports-club om förhyrning i Täby. Avtalet omfattar c:a 1850 kvm och är värt c:a 2,3 MSEK/år. Inflytt...

09:30 / 31 Mar Fastpartner Press release

Fastighetsförsäljning och prognosjustering

FastPartner AB säljer Nian i GävleFastPartner AB har sålt fastigheten Norr 21:5 i Gävle till Boultbee Holding AB med preliminärt tillträde den 15 dece...

08:50 / 11 Mar Fastpartner Press release

FastPartner hyr ut i Märsta

Visma Services AB hyr 1.100 kvm i MärstaFastPartner har tecknat avtal med Visma Services om förhyrning av c:a 1.100 kvm kontor i Märsta Industriby. Ko...

11:54 / 10 Mar Fastpartner Press release

FastPartner AB - Bokslutskommuniké för 2004

· Hyresintäkterna för räkenskapsåret uppgick till 298,2 MSEK (283,0) · Resultat efter skatt uppgick till 41,3 MSEK (17,6), resultat före ska...

13:56 / 24 Feb Fastpartner Press release

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2004

• Hyresintäkterna för räkenskapsåret uppgick till 298,2 MSEK (283,0)
• Resultat efter skatt uppgick till 41,3 MSEK (17,6), resultat före skatt uppgick...

12:00 / 24 Feb Fastpartner Press release