Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

FastPartner Ab - Delårsrapport Perioden 1 Januari - 30 Juni 2004

14:25 / 26 August 2004 Fastpartner Press release

FASTPARTNER AB - DELÅRSRAPPORT PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2004 - Hyresintäkterna för delårsperioden uppgick till 147,8 (143,1) MSEK. - Resultat efter skatt uppgick till 26,6 (5,3) MSEK, resultat före skatt uppgick till 33,4 (10,8) MSEK. - Resultat per aktie blev sålunda 0,52 (0,10) kr/aktie. - Förvaltningsresultatet i fastighetsrörelsen uppgick till 16,7 (12,4) MSEK. - Kassaflöde från den löpande förvaltningen uppgick till 35,5 (22,8) MSEK. - Resultatprognosen om 50 MSEK före skatt kvarstår. Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson tel 08-402 34 65 (direkt) eller 402 34 60 (växel) eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/26/20040826BIT21070/wkr0001.pdf Hela rapporten

Show as PDF