Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Delårsrapport FastPartner AB

16:28 / 15 April 2004 Fastpartner Press release

FastPartner AB - Delårsrapport perioden 1 januari - 31 mars 2004 · Hyresintäkterna för delårsperioden uppgick till 72,4 (74,5) MSEK. · Resultat efter skatt uppgick till 9,2 (12,4) MSEK, resultat före skatt uppgick till 12,8 (17,2) MSEK. · Resultat per aktie blev sålunda 0,18 (0,24) kr/aktie. · Förvaltningsresultatet i fastighetsrörelsen uppgick till 6,2 (4,4) MSEK. · Kassaflöde från den löpande förvaltningen uppgick till 20,1 (7,8) MSEK. · Resultatprognosen om 50 MSEK före skatt kvarstår. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/15/20040415BIT00550/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/15/20040415BIT00550/wkr0002.pdf Hela rapporten

Show as PDF