Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2004

12:00 / 15 April 2004 Fastpartner Press release

· Hyresintäkterna för delårsperioden uppgick till 72,4 (74,5) MSEK. · Resultat efter skatt uppgick till 9,2 (12,4) MSEK, resultat före skatt uppgick till 12,8 (17,2) MSEK. · Resultat per aktie blev sålunda 0,18 (0,24) kr/aktie. · Förvaltningsresultatet i fastighetsrörelsen uppgick till 6,2 (4,4) MSEK. · Kassaflöde från den löpande förvaltningen uppgick till 20,1 (7,8) MSEK. · Resultatprognosen om 50 MSEK före skatt kvarstår.

Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson tel 08-402 34 65 (direkt) eller 402 34 60 (växel) eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se

Show as PDF