Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Bolagsstämma i FastPartner AB

19:02 / 15 April 2004 Fastpartner Press release

Bolagsstämma i FastPartner FastPartner AB(publ) avhöll under torsdagen sin ordinarie bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning om 50 öre per aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 20 april 2004 och utdelningen beräknas bli utbetald till aktieägarna den 23 april 2004. I sitt anförande vid stämman redogjorde verkställande direktören Sven- Olof Johansson för verksamhetsåret 2003 och för de planer som finns för att utveckla bolaget vidare under 2004. Inledningen av 2004 ser mycket lovande ut och allt talar för att prognosen om ett resultat för 2004 på 50 MSEK kommer att infrias konstaterade Sven-Olof Johansson. Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2003. Till styrelseledamöter omvaldes Jens Engwall, Lars Karlsson, Peter Lönnquist, Jan Orrenius och Lars Wahlqvist samt nyvaldes Christopher Johansson. Bo Lengholt hade avböjt omval. Till styrelsesuppleant omvaldes Anders Keller. Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde utsågs Peter Lönnquist till ordförande. För ytterligare information, kontakta: Sven-Olof Johansson, tfn 08-4023465, mobil 070-6804095 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/15/20040415BIT00690/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/15/20040415BIT00690/wkr0002.pdf

Show as PDF