Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i FastPartner AB

10:54 / 16 March 2004 Fastpartner Press release

Kallelse till ordinarie bolagsstämma Aktieägarna i Fast Partner AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 15 april 2004 kl 16.00 att avhållas på hotell Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, (Stureplan), Stockholm. Hela kallelsen finns bilagt till detta pressmeddelande. FastPartner AB's årsredovisning 2003 finns fr o m onsdagen den 17 mars 2004 på bolagets hemsida www.fastpartner.se. Den tryckta årsredovisningen 2003 skickas till aktieägarna per post den 23 mars 2004 från vilket datum den också finns att beställa hos FastPartner AB, Box 55625, 102 14 Stockholm, tfn 402 34 60. FastPartner AB ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/16/20040316BIT00230/wkr0001.doc Hela kallelsen http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/16/20040316BIT00230/wkr0002.doc