Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2004

12:43 / 20 October 2004 Fastpartner Press release

- Resultatprognosen för helåret 2004 höjs till 55 MSEK före skatt. - Hyresintäkterna för delårsperioden uppgick till 220,8 (211,2) MSEK. - Resultat efter skatt uppgick till 38,4 (12,7) MSEK, resultat före skatt uppgick till 49,7 (20,2) MSEK. - Resultat per aktie blev sålunda 0,75 (0,25) kr/aktie. - Förvaltningsresultatet i fastighetsrörelsen uppgick till 30,8 (23,2) MSEK. - Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 58,0 (34,4) MSEK.

Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson tel 08-402 34 65 (direkt) eller 402 34 60 (växel) eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se

Show as PDF