Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2004

- Resultatprognosen för helåret 2004 höjs till 55 MSEK före skatt. - Hyresintäkterna för delårsperioden uppgick till 220,8 (211,2) MSEK. - Resultat ef...

12:43 / 20 Oct Fastpartner Press release

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2004

· Hyresintäkterna för delårsperioden uppgick till 147,8 (143,1) MSEK. · Resultat efter skatt uppgick till 26,6 (5,3) MSEK, resultat före skatt uppgick...

12:00 / 26 Aug Fastpartner Press release

Bolagsstämma i FastPartner AB

Bolagsstämma i FastPartner FastPartner AB(publ) avhöll under torsdagen sin ordinarie bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens försla...

19:02 / 15 Apr Fastpartner Press release

Delårsrapport FastPartner AB

FastPartner AB - Delårsrapport perioden 1 januari - 31 mars 2004 · Hyresintäkterna för delårsperioden uppgick till 72,4 (74,5) MSEK. · Resultat efter...

16:28 / 15 Apr Fastpartner Press release

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2004

· Hyresintäkterna för delårsperioden uppgick till 72,4 (74,5) MSEK. · Resultat efter skatt uppgick till 9,2 (12,4) MSEK, resultat före skatt uppgick t...

12:00 / 15 Apr Fastpartner Press release

Årsredovisning 2003

Årsredovisning 2003 Årsredovisning 2003 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://...

12:01 / 15 Mar Fastpartner Press release

Årsredovisning 2003

Årsredovisning 2003 Årsredovisning 2003 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://...

12:00 / 15 Mar Fastpartner Press release

Bokslutskommunike

FastPartner AB - Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2003 · Hyresintäkterna för räkenskapsåret uppgick till 283,0 MSEK (312,2) · Resultat efter skat...

14:57 / 19 Feb Fastpartner Press release

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2003

· Hyresintäkterna för räkenskapsåret uppgick till 283,0 MSEK (312,2) · Resultat efter skatt uppgick till 17,6 MSEK (32,7), resultat före skatt uppgick...

12:00 / 19 Feb Fastpartner Press release

Pressmeddelande 2/11 2004

Pressmeddelande 2/11 2004 Planändringen klar för "Folkanhuset" Miljödepartementet har beslutat att avslå överklagandet gällande ändrad detaljplan fö...

14:01 / 11 Feb Fastpartner Press release