Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Delårsrapport Perioden 1 Januari – 30 Juni 2003

12:00 / 28 August 2003 Fastpartner Press release

FASTPARTNER AB – STARKT FÖRBÄTTRAT FÖRVALTNINGSRESULTAT

· Förvaltningsresultat 12,4 MSEK (-2,6) · Omsättning 143,1 MSEK (161,9) · Resultat efter skatt uppgick till 5,3 MSEK (39,2) motsvarande 0,10 kr/aktie (0,75) · Kassaflöde från den löpande förvaltningen 16,4 MSEK (14,1) · Under delårsperioden har 7 fastigheter avyttrats för 354 MSEK med ett resultat om 12,3 MSEK

Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson tel 08-402 34 65 (direkt) eller 402 34 60 (växel) eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se

Show as PDF