Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Delårsrapport FastPartner AB

12:59 / 28 August 2003 Fastpartner Press release

Pressmeddelande 28/8-2003 FastPartner AB - Starkt förbättrat förvaltningsresultat * Förvaltningsresultat 12,4 MSEK (-2,6) * Omsättning 143,1 MSEK (161,9) * Resultat efter skatt uppgick till 5,3 MSEK (39,2) motsvarande 0,10 kr/aktie (0,75) * Kassaflöde från den löpande förvaltningen 16,4 MSEK (14,1) * Under delårsperioden har 7 fastigheter avyttrats för 354 MSEK med ett resultat om 12,3 MSEK Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson tel 08-402 34 65 (direkt) eller 402 34 60 (växel) eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/28/20030828BIT00410/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/28/20030828BIT00410/wkr0002.pdf Hela rapporten

Show as PDF