Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Delårsrapport Januari – September 2003

12:00 / 23 October 2003 Fastpartner Press release

· Hyresintäkterna för delårsperioden uppgick till 211,2 MSEK (237,0) · Resultat efter skatt uppgick till 12,7 MSEK (41,8) motsvarande 0,25 kr/aktie (0,80) · Förvaltningsresultatet i fastighetsrörelsen uppgick till 23,2 MSEK (4,2) · Kassaflöde från den löpande förvaltningen 34,4 MSEK (-16,8) · Under delårsperioden har 7 (8) fastigheter avyttrats för 354 (230) MSEK med ett resultat om 12,3 (62,5) MSEK

Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson tel 08-402 34 65 (direkt) eller 402 34 60 (växel) eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se

Show as PDF