Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2002

12:00 / 22 August 2002 Fastpartner Press release

VERKSAMHETEN FastPartner äger och förvaltar fastigheter med koncentration framför allt till Stockholmsområdet. Göteborg och Gävle är andra prioriterade orter. Med undantag för 2 fastigheter i Norge innehåller fastighetsbeståndet enbart svenska fastigheter. Fastighetsbeståndet omfattade per 30 juni totalt 425.876 kvm. Andelen kommersiella ytor med kontor, lager, produktion, butiker, hotell och skolor utgör 79% av beståndet och resterande 21% utgörs av bostäder. Sedan våren 2000 har en riskkapitalrörelse byggts upp. Det bokförda värdet av den portfölj om 12 st icke fastighetsrelaterade företag uppgår till 120,5 MSEK.

KONCERNENS RESULTAT Fastighetsrörelsen redovisar ett resultat efter finansiella poster på 61,2 (13,7) MSEK. Resultatet är belastat med avskrivningar på byggnader om 13,9 (14,6) MSEK och inkluderar vinster vid försäljningar om 63,8 (24,2) MSEK.

Riskkapitalrörelsen redovisar ett resultat efter finansiella poster på -4,8 (-4,4) MSEK.

Efter uppskjuten skatt om 18 MSEK uppgår koncernens resultat till 39,2 (4,3) MSEK.

Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson tel 08-402 34 65 (direkt) eller 402 34 60 (växel) eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se

Show as PDF