Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

FastPartner AB (publ), får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2002.

17:16 / 24 April 2002 Fastpartner Press release

FastPartner AB (publ), org nr 556230-7867, får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2002. Verksamheten FastPartner äger och förvaltar fastigheter med koncentration framför allt till Stockholmsområdet. Göteborg och Gävle är andra prioriterade orter. Med undantag för 2 fastigheter i Norge innehåller fastighetsbeståndet enbart svenska fastigheter. Fastighetsbeståndet omfattade per 31 mars totalt 449.716 kvm. Andelen kommersiella ytor med kontor, lager, produktion, butiker, hotell och skolor utgör 77% av beståndet och resterande 23% utgörs av bostäder. Koncernens resultat Fastighetsrörelsen redovisar ett resultat efter finansiella poster på 0,3 (-8,1) MSEK. Resultatet är belastat med avskrivningar på byggnader om 6,8 (6,7) och inkluderar vinster vid försäljningar om 0,6 (-2,2) MSEK. Riskkapitalrörelsen redovisar ett resultat efter finansiella poster på - 2,4 (-2,2) MSEK. Efter skatt uppgår koncernens resultat till -2,1 (-10,3) MSEK. Fastighetsrörelsen Hyresintäkterna uppgick under perioden till 80,5 (81,9) MSEK. I jämförbart bestånd, efter hänsyn taget till köp och försäljningar, har hyresintäkterna stigit med 2,9 MSEK. Fastighetskostnaderna har i jämförbart bestånd minskat med 2,5 MSEK. Förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet exklusive försäljningar, nedskrivningar och skatt förbättrades till -0,3 (-5,9) MSEK. Nedan följer en jämförelse mellan de senaste fem kvartalen. Resultat fastighetsrörelsen Res.utvec 200 200 200 200 200 kling 2 1 1 1 1 per kv kv kv kv kv kvartal 1 4 3 2 1 Hyresintä 81, 83, 77, 79, 81, kter mm 3 7 6 0 9 Fastighet - - - - - s 36, 34, 28, 35, 40, kostnader 9 5 3 5 0 Driftnett 44, 49, 49, 43, 41, o 4 2 3 5 9 Avskrivni - - - - - ngar 6,8 7,3 7,3 7,9 6,7 Central - - - - - administr 3,0 3,4 3,0 4,0 3,7 ation Resultat 0,6 - 0,0 26, - vid 7,5 4 2,2 försäljni ng mm Rörelsere 35, 31, 39, 58, 29, sultat 2 1 0 0 3 Finansiel - - - - - la poster 34, 34, 36, 36, 37, 9 1 5 2 4 Resultat 0,3 - 2,5 21, - efter 3,0 8 8,1 finansiel la poster Vakanser Jämfört med samma period föregående år har vakanserna, definierade som hyresvärdet på outhyrda lokaler och bostäder, på årsbasis sjunkit till 8,0% från 9,6%. I vakansgraden ingår tomställningar för projektutveckling med 1,5%. Under mars månad har inflyttning i tidigare vakanta lokaler i Märsta Centrum påbörjats. Sammanlagt har FastPartner tecknat nya hyresavtal till ett värde av ca 4,5 MSEK på årsbasis. Detta är till stor del ett resultat av omdaningen av Märsta Centrum. Projektfastigheter Arbetet med projektfastigheterna utgör en prioriterad och viktig del av bolagets fastighetsförvaltning. Denna del av fastighetsförvaltningen ska generera högre avkastning på insatt kapital än den traditionella fastighetsförvaltningen men är också förenad med högre risk. De mest omfattande projektfastigheterna är forskningsanläggningen för Sandvik Coromant i Västberga, omdaningen av Märsta Centrum intill Arlanda och det till hälften ägda hotellprojektet "Folkanhuset" vid Östermalmstorg. I årsredovisningen 2001 finns dessa projekt ingående beskrivna. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/24/20020424BIT01270/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/24/20020424BIT01270/wkr0002.pdf Hela rapporten

Show as PDF