Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2001

15:55 / 23 August 2001 Fastpartner Press release

Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2001. Koncernens resultat FastPartner redovisar ett rörelseresultat på 87,0 (99,6) MSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick för perioden till 9,0 (10,0) MSEK. I resultatet ingår avskrivningar på byggnader med 14,6 (14,7) MSEK samt realisationsvinster på 24,2 (7,2) MSEK. Fastighetsrörelsen FastPartner äger och förvaltar fastigheter med koncentration framför allt i Stockholmsområdet. Göteborg och Gävle är andra prioriterade orter. Med undantag för 3 fastigheter i Norge innehåller fastighets beståndet enbart svenska fastigheter. Fastighetsbeståndet omfattar totalt 480.183 kvm. Andelen kommersiella fastigheter med kontor, lager, produktion, butiker, hotell och skolor utgör 76 % av beståndet och resterande 24% utgörs av bostäder. Hyresintäkterna för perioden uppgick till 160,5 (174,0) MSEK. I jämförbart bestånd, dvs med hänsyn till köp och försäljningar, har hyresintäkterna stigit med c:a 5 MSEK. Fastighetskostnaderna har i jämförbart bestånd ökat med 12 MSEK. Detta beror främst på höjda prisnivåer för värme, el och v/a, men även på högre kostnader för reparation och underhåll. T.ex har 3 MSEK använts för att höja attraktionsgraden i området Bergsjön utanför Göteborg. Nedan följer en jämförelse mellan de senaste fem kvartalen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/23/20010823BIT00770/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/23/20010823BIT00770/bit0001.pdf Hela rapporten

Show as PDF