Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

FastPartner träffar hyresavtal med Sandvik AB om ett högteknologiskt material- och forskningscentrum i Västberga.

12:04 / 29 June 2001 Fastpartner Press release

FastPartner träffar hyresavtal med Sandvik AB om ett högteknologiskt material- och forskningscentrum i Västberga. FastPartner har träffat ett hyresavtal på 15 år med Sandvik AB och nuvärdet av de framtida hyresintäkterna uppgår till drygt 280 MSEK och avser kallhyra. Investeringen beräknas uppgå till 110 MSEK. Lokalerna, som omfattar 12 000 kvm, kommer att användas av Sandvik Coromant som högteknologiskt material- och forskningscentrum. Inflyttning beräknas ske under våren 2003. FastPartners VD Sven-Olof Johansson framhåller "att detta hyresavtal innebär ett genombrott för FastPartners ambitioner att radikalt uppgradera Västbergaområdet med dess närhet till E 4:an och Stockholms city. Dessutom är avsikten att fortsätta förhandlingar med Sandvik om framtida hyresförhållanden för de övriga lokaler Sandvik idag hyr av FastPartner i Västberga. FastPartners totala fastighetsinnehav i det aktuella området uppgår till 52 000 kvm tomtareal och 55 000 kvm uthyrningsbar yta och med byggrätter på ytterligare 60 000 kvm". För ytterliggare uppgifter ring Sven-Olof Johansson tel. 08- 402 34 65 (direkt) eller 402 34 60(växel). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/06/29/20010629BIT00470/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/06/29/20010629BIT00470/bit0002.pdf

Show as PDF