Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

26,5 MSEK i reavinst vid fastighetsförsäljning i Göteborg

17:45 / 18 June 2001 Fastpartner Press release

26,5 MSEK i reavinst vid fastighetsförsäljning i Göteborg Fastigheten Masthugget 6:19 i centrala Göteborg har sålts till en i fastigheten bildad bostadsrättsförening. Försäljningen omfattar 147 lägenheter och 8 lokaler. Köpeskillingen uppgår till 142 MSEK motsvarande ett pris på 10 600 kr per kvm. Den erhållna reavinsten uppgår till 26,5 MSEK. Försäljningen får ses som ett led i bolagets strategi att sälja lågförräntande fastigheter. FastPartner äger den intilliggande fastigheten Masthugget 6:18 där intresse finns att även ombilda denna fastighet till bostadsrätter. Stockholm den 18 juni 2001 FastPartner AB Sven-Olof Johansson För ytterligare upplysningar ring Sven-Olof Johansson 08-4023465 (direkt) eller 4023460 (växel). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/06/18/20010618BIT00900/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/06/18/20010618BIT00900/bit0001.pdf

Show as PDF