Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Årsredovisning 2000

12:00 / 23 March 2001 Fastpartner Press release

Affärside, mål och strategi

FastPartner ska: – äga och förvalta egna fastigheter i expansiva orter – förvalta fastigheterna i rationella och koncentrerade enheter – prioritera kommersiella- och projektfastigheter i Stockholm – prioritera värdetillväxt och kassaflöden – i harmoni med tillväxt i värden, resultat och kassaflöden i fastighetsrörelsen investera i och utveckla företag inom IT och medicinsk teknik

FastPartner AB Drottninggatan 33, 3 tr. Box 314 101 26 Stockholm Tel 08-402 34 60 Fax 08-402 34 90

Show as PDF