Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2001

Koncernens resultat FastPartner redovisar för delårsperioden ett rörelseresultat på 118,0 (151,5) MSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick för ...

12:00 / 11 Dec Fastpartner Press release

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2001

KONCERNENS RESULTAT FastPartner redovisar ett rörelseresultat på 87,0 (99,6) MSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick för perioden till 9,0 (10...

12:00 / 23 Aug Fastpartner Press release

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001

VERKSAMHETEN FastPartner äger och förvaltar fastigheter med koncen¬tration framför allt i Stockholmsområdet. Göteborg och Gävle är andra prioriterade ...

12:00 / 24 Apr Fastpartner Press release

Årsredovisning 2000

Affärside, mål och strategiFastPartner ska: – äga och förvalta egna fastigheter i expansiva orter – förvalta fastigheterna i rationella och koncentrer...

12:00 / 23 Mar Fastpartner Press release

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2000

VERKSAMHETEN FastPartner äger och förvaltar fastigheter med koncentration framför allt i Stockholmsområdet. Göteborg och Gävle är andra prioriterade o...

12:00 / 22 Feb Fastpartner Press release