Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Årsredovisning 1999

12:00 / 24 March 2000 Fastpartner Press release

AFFÄRSIDÉ, MÅL, STRATEGI

FASTIGHETSPARTNER SKA: • äga och förvalta egna fastigheter i expansiva orter • förvalta fastigheterna i rationella och koncentrerade enheter • prioritera kommersiella- och projektfastigheter i Stockholm • genom fastighetsförsäljningar tillföra bolaget en kassa på ca  MSEK • förvärva och utveckla bolag inom IT-området och medicinsk teknik • prioritera värdetillväxt och kassaflöden

Fastighetspartner NF AB (publ) Box 314 101 26 Stockholm Drottninggatan 33 Tel: 08-402 34 60 Fax: 08-402 34 90 e-mail:

Show as PDF