Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Fastator tillsätter Richard Julin som VD för NPM Group

07:30 / 2 June 2023 Fastator Press release

NPM Group är en tillväxtorienterad storkoncern verksam inom property management och facility management. Med en omsättning 2022 på 350 MSEK, ett EBITDA-resultat om 42 MSEK och en CAGR om 33% är koncernen väl positionerad för fortsatt tillväxt. Verksamheten är inte räntekänslig eller låneberoende och genom den omstrukturering som inletts tidigare kommer ytterligare synergier i kunderbjudandet att bättre kunna nyttjas.

- Richard Julin har lång erfarenhet av att leda koncerner i stark tillväxt och har bland annat lett Caybon både under en tillväxtresa, en försäljning och även efter försäljningen säkerställt att uppnådda mål nåddes. Under de sex år Richard var VD för Caybon växte koncernen från 340 MSEK i omsättning och 22 MSEK i EBITDA till 711 MSEK i omsättning och 90 MSEK i EBITDA. Fastator sitter på de bästa tillgångar man kan ha i dessa tider. Tillväxt i både NPM Group och Företagsparken är vårt fokus just nu och jag är övertygad om att Richard är rätt man för detta, säger Svante Bengtsson, VD för Fastator.

- Jag har under våren lärt känna koncernens bolag och många av dess medarbetare och det är med glädje jag tar mig an uppgiften att fortsätta driva NPM Groups tillväxtresa. Precis som i Caybon är humankapitalet den viktigaste tillgången och det är min uppgift att säkerställa att de får de verktyg de behöver för att ge våra kunder det bästa och prisvärda erbjudandet, kommenterar Richard Julin, nytillträdd VD för NPM Group.

Om NPM Group

Kunderna består både av svenska och internationella fastighetsfonder, noterade fastighetsbolag samt privata fastighetsägare. Genom sammanslagningen skapas en storkoncern med en omsättning på 350 miljoner kronor och ett EBITDA-resultat på 42 miljoner kronor för 2022. Koncernen har 300 anställda. NPM Group förvaltar över 3 miljoner kvadratmeter i 177 kommuner med 25 lokala kontor från Norr till söder.

Fastator äger 55,5 % av NPM Group, övriga aktieägare är aktiva inom koncernen.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/