Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Fastator offentliggör årsredovisning för 2022

17:00 / 14 April 2023 Fastator Press release

Fastators årsredovisning för 2022 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.fastator.se
Rapporten kan laddas ned i sin helhet på: www.fastator.se/investerare/finansiella-rapporter/. Rapporten publiceras på svenska.

Årsredovisningen för 2022 publiceras endast i digital version. Aktieägare och andra som önskar ta del av ett tryckt exemplar är välkomna att kontakta Fastator enligt nedan.

Fastators årsstämma kommer att hållas tisdagen den 16 maj.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/