Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Delårsrapport januari-december 2022

07:30 / 16 February 2023 Fastator Press release

Perioden januari-december

 • Omsättning, 620,8 MSEK (372,8)
 • Substansvärde vid periodens slut, 1 800,1 MSEK (2 278,6)
 • Substansvärde per aktie efter utspädning, 23,16 SEK (29,32),
  utdelning om 1 SEK per aktie har genomförts under perioden
 • Avkastning på eget kapital, -12,1% (26,4)
 • Soliditet vid periodens slut, 38,5% (33,5)
 • Periodens totalresultat, -254,5 MSEK (540,5)
 • Resultat per aktie efter utspädning, -4,13 SEK (6,08)

Kvartalet oktober-december

 • Omsättning, 139,5 MSEK (139,7)
 • Avkastning på eget kapital, -8,8% (17,9)
 • Periodens totalresultat, -186,0 MSEK (366,3)
 • Resultat per aktie efter utspädning, -2,40 SEK (3,81)

Kommentarer från VD
Det är i turbulenta tider förmögenheter skapas. I dessa tider är vi nu.

Jag får frågan varje dag, eller snarare åsikten, att ”det är tufft i fastighetsmarknaden nu.”
Det stämmer att det inte är som för ett år sedan – det finns betydligt fler möjligheter nu!

Den sektor i branschen som vi ser som mest intressant just nu är fastigheter i små stadsnära industriområden. Företagsparken, som Fastator äger till 53% har under året vuxit till 6,4 miljarder i fastighetsvärde. En rejäl tillväxt från de 800 miljoner Företagsparken hade för två år sedan.

Globaliseringens tid är förbi, produktioner flyttas hem. Att öka självförsörjningsgraden vad gäller både mat och industri är ett nationellt mål. Många av Företagsparkens hyresgäster går mycket bra och behöver,
trots indexuppräkning av hyran med drygt 10%, större lokaler.
Med en rejäl kassa kommer vi fortsätta köpa fastigheter i detta lönsamma segment.

Som tidigare pressmeddelats, men väl värt att repetera, gjorde vi en kontant nyemission i Företagsparken om 900 miljoner i november på aktuell värdering. Det visar styrka i affärsidén och Fastators förtroende på en marknad som i många fall behöver fokusera på konsolidering och avyttringar.
Nu har vi kapital för tillväxt.

Personer ur ledning och styrelse förvärvade under december aktier i Fastator för 3,5 miljoner, ett gott bevis på intern tillförsikt.

Fastator är delaktigt i samhällets förändringar och i den tillväxt förändringar ger.


 
Knut Pousette, VD Fastator

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/