Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Företagsparken renodlar genom försäljning av flertalet fastigheter

10:00 / 1 July 2022 Fastator Press release

Fastators innehavsbolag Företagsparken har genom ett flertal transaktioner under första halvåret 2022
sålt sammanlagt 15 fastigheter till ett totalt fastighetsvärde om cirka 55 Mkr.
Försäljningarna har skett över bokfört värde.
 
Genom dessa försäljningar renodlas beståndet geografiskt och en bättre förvaltningseffektivitet uppnås.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/