Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Fastator redo att öka sin ägarandel i Studentbostäder i Norden

17:32 / 4 July 2022 Fastator Press release

Fastators innehavsbolag Studentbostäder i Norden har offentliggjort att man avser att genomföra en till 100 procent garanterad kontant nyemission av aktier om 125 Mkr. Fastator är redo att öka sin ägarandel i bolaget och har åtagit sig att garantera teckning av aktier för upp till 75 Mkr, ca tre gånger högre än om teckning skett pro-rata ägarandel.
 
Nyemissionen genomförs genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande under kvällen .
Utfallet, inklusive hur mycket Fastator tilldelats, förväntas offentliggöras imorgon.
 
Studentbostäder i Norden AB är noterat på Nasdaq OMX First North under kortnamnet STUDBO. Fastators ägarandel före nyemissionen motsvarar drygt 20 procent av aktierna.  

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/