Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Point Properties fullföljer ej förvärv av fastigheter

14:35 / 23 June 2022 Fastator Press release

Point Properties meddelade i pressmeddelande 25 mars 2022 om förvärv av sex fastigheter. Säljare var Diös.
Det rådande finansiella världsläget gör det inte möjligt att på marknadsmässiga villkor få finansiering. Då affären ingicks med sedvanligt finansieringsförbehåll kommer inte transaktionen genomföras.
 
Vi hoppas framtiden ger oss möjligheten att fortsätta dialogen med Diös för att i bättre finansiella tider kunna genomföra affären.
 
Beslutet innebär ingen resultatpåverkan.

För mer information, vänligen kontakta:

Knut Pousette, VD Fastator
knut.pousette@fastator.se
+46 (0) 70 733 80 00

Magnus Åkesson, VD Point Properties
magnus.akesson@pointproperties.se
+46 (0) 70 301 81 83

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/