Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Företagsparken har tillträtt fastigheter för 430 Mkr

16:30 / 30 June 2022 Fastator Press release

Fastators innehavsbolag Företagsparken offentliggjorde den 6 maj 2022 att man
genom fyra olika transaktioner ingått avtal om att förvärva fastigheter för totalt 430 Mkr.
 
Företagsparken har genom tillträde idag tillträtt samtliga dessa fastigheter.
Förvärven finansierades med egna medel och nya banklån.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/