Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Företagsparken förvärvar för 430 Mkr och växer till över 5 Mdkr

07:30 / 6 May 2022 Fastator Press release

Fastators innehavsbolag Företagsparken har genom fyra olika transaktioner ingått avtal om att förvärva tolv fastigheter i Sundsvall, Borås, Västerås, Lidköping och Trollhättan med ett totalt underliggande fastighetsvärde om cirka 430 Mkr. Förvärven omfattar en total uthyrningsbar yta om cirka 48 000 kvm med hyresintäkter om cirka 46 Mkr. Förvärven avses finansieras med eget kapital och banklån.
– Företagsparken följer upp nyligen genomförda förvärv med att förvärva ytterligare fastigheter för 430 Mkr och når med dessa förvärv ett totalt fastighetsvärde som överstiger 5 Mdkr. Företagsparken stärker kassaflödet ytterligare och nya hyresgäster välkomnas, kommenterar Knut Pousette, VD på Fastator.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/