Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2022

07:30 / 5 May 2022 Fastator Press release

Kvartalet januari – mars

Omsättning, MSEK 174,1 (72,1)
Periodens resultat, MSEK -46,0 (0,9)
Avkastning på eget resultat, % -1,1 (0,0)
Soliditet vid periodens slut, % 31,1 (44,3)
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,59 (0,01)
Substansvärde vid periodens slut, MSEK 2 250,4 (1 685,2)
Substansvärde per aktie efter utspädning, SEK 28,96 (21,88)

KOMMENTAR FRÅN VD

Det finns en första gång för allt

Första kvartalet 2022 är ett av de sämsta i Europas historia. Krig, marknadsoro, ifrågasättande av globaliseringen, skyhöga oljepriser och mycket mer. Därutöver är den globala inflationen just nu hög vilket spiller över på både Sverige och räntehöjningarna här. Detta är faktorer som givetvis även påverkar oss som investmentbolag.

Rapporter och utveckling känns sekundärt när delar av Europas befolkning slåss för sin överlevnad. Vid sidan av att vi gör vårt jobb, har vi även sponsrat bussar för att leverera proviant samt transportera drabbade till fredszoner i de återvändande bussarna. Krisen har också visat en annan sida hos våra medarbetare, där vi omedelbart startade en insamling för Ukraina. Vi har även dubblat våra anställdas bidrag till UNICEF och dessa bidrag dubblades i sin tur av Akelius Stiftelse. Jag vill därför tacka våra medarbetare och Akelius för detta.

För första gången visar vi på Fastator ett minusresultat. Våra onoterade tillgångar visar tillväxt och ökar i värde, men samtliga noterade tillgångar har minskat. Resultatet påverkar inte värdet på bolaget med mer än ca 45 öre per aktie, där värdet per aktie är ca 29 kr. En betryggande rabatt mot kvartalets aktiesnittkurs.

Våra tillgångar är stabila och behovet av utveckling inom segmenten blir än större i de bistra tidernas kölvatten. Mer produktion flyttas inom landsgränserna samtidigt som vi ser en minskad utveckling för e-handel.

En glädjande nyhet under kvartalet är att Point Properties förvärvar sex fastigheter i Gävle, Skellefteå, Umeå och Falun. Med en total uthyrningsbar yta om 51 500 kvm och initiala hyresintäkter som uppgår till 68 MSEK. Point Properties ser möjligheten att skapa framtida gröna byggrätter för 500 lägenheter om 40 000 kvm i dessa fastigheter, detta som tillägg till de 760 lägenheter som är planerade i Points övriga fastigheter.

Läs mer under våra innehavsbolags respektive hemsida. Och glöm inte att titta på filmen; Jordens affärsidé. Tre minuter som lämnar eftertanke. Och med tankarna hos de drabbade i Ukraina hoppas vi på fred i närtid.

Avslutningsvis vill jag rikta ett tack till vårt team, ägare och övriga intressenter som på olika sätt bidrar till vårt fortsatta värdeskapande och vår resa framåt.

Knut Pousette, VD Fastator

Fastators rapport för Q1 2022 finns tillgänglig på bolagets hemsida, https://fastator.se/investerare/finansiella-rapporter/

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/