Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Företagsparken förvärvar för 385 Mkr

07:30 / 25 April 2022 Fastator Press release

Fastators innehavsbolag Företagsparken har genom ett flertal transaktioner ingått avtal om att förvärva tolv fastigheter i Norrköping, Nynäshamn, Karlstad, Falkenberg och Kristianstad med ett totalt underliggande fastighetsvärde om cirka 385 Mkr. Förvärven omfattar en total uthyrningsbar yta om cirka 34 000 kvm med hyresintäkter om cirka 25 Mkr. Förvärven avses finansieras med eget kapital och banklån.
– Vårt snabbväxande innehavsbolag Företagsparken fortsätter att förvärva fastigheter som stärker bolagets kassaflöde med fastigheter i utmärkta lägen. Genom förvärven stärker Företagsparken sin marknadsposition i Norrköping betydligt och cirka 60 nya hyresgäster välkomnas till Företagsparken, kommenterar Knut Pousette, VD på Fastator.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/