Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Fastator offentliggör årsredovisning för 2021

07:30 / 5 April 2022 Fastator Press release

Fastators årsredovisning för 2021 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.fastator.se

Rapporten kan laddas ned i sin helhet på: www.fastator.se/investerare/finansiella-rapporter/. Rapporten publiceras på svenska.

Årsredovisningen för 2021 publiceras endast i digital version. Aktieägare och andra som önskar ta del av ett tryckt exemplar är välkomna att kontakta Fastator enligt nedan. 

Fastators årsstämma kommer att hållas torsdagen den 5 maj. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer årsstämman att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/