Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Fastator emitterar ytterligare obligationer om 100 Mkr

11:08 / 11 April 2022 Fastator Press release

Fastator har framgångsrikt emitterat ytterligare icke-säkerställda obligationer om 100 Mkr under Fastators utestående obligationslån 2021/2025 med en total ram om 1 000 Mkr och ISIN SE0017159916. Efter emissionen kommer totalt 300 Mkr vara utestående under obligationslånet. Obligationerna emitterades på kurs 100,0% av nominellt belopp vilken motsvarar en rörlig ränta om STIBOR (3 månader) plus 6,50%. Fastator avser att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.

- Det är glädjande att kapitalmarknaden återigen visar förtroende för Fastator och vår affärsmodell. Extra glädjande är att vi emitterar dessa obligationer till samma villkor som i december, trots den generellt svaga utveckling som varit på obligationsmarknaden sedan dess. Vi fortsätter på inslagen väg och ser fram emot att fortsätta leverera tillväxt, kommenterar Knut Pousette, VD för Fastator.

Nordea Bank Abp har agerat arrangör och Sole Bookrunner i samband med emissionen. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har agerat legal rådgivare.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/